Viet Coordinator Named

Xin giới thiệu anh Sam Diệp – là thành viên mới đại diện cho cộng đồng người Việt tại AYSO Region 5 Volunteer Board. Anh Sam Diệp sẽ trả lời những câu hỏi, giúp đăng ký, cũng như giải thích chương trình huấn luyện viên-Tình Nguyện Viên; để nâng cao tình thần của cộng đồng người […]

Read more